95 år siden – 12. mai, 10:00 (Greenwich Mean Time)
95 år siden – 12. mai, 10:00 (Greenwich Mean Time)

95 år siden – 12. mai, 10:00 (Greenwich Mean Time)

Luftskipet fortsetter å navigere i to dager under stadig dårlige værforhold, og forbruker tonnevis av drivstoff, men erstatter vekten ubønnhørlig med en tilsvarende mengde is som akkumuleres i marsjen mellom skyene, det kan ikke elimineres på noen måte bortsett fra når det løsner seg på grunn av vekten eller ved midlertidig oppvarming av konvolutten i solen. Noen isfragmenter som løsner fra konvolutten på sidene av luftskipet, treffer propellene i bevegelse og blir avfyrt mot skroget og skader kluten, som må skyndes å reparere.