Shadow of NORGE
3D-Modellen

3D-Modellen

Her kan du finne en 1 til 1 skalert 3D-modell av NORGE, laget i prosjektet Shadow Of Norge, som har som mål å reflektere i utseende og dimensjoner det originale luftskipet. Den ble opprettet ved hjelp av programvaren 3DStudio Max, en programvare for 3D-modellering og animasjon. Rekonstruksjonen er basert på originale tegninger fra Umberto Nobile, og luftskipet ble gjenskapt etter de enkelte linjene i disse tegningene. Når referanser til tegningene ikke var tilstrekkelige, stolte vi på fotografier og filmer fra den tiden. Modellen ble deretter geolokalisert inne i Application ShadowOfNorge på noen symbolske steder Norge overflød under ekspedisjonen og kunne sees gjennom utvidet virkelighetsteknologi.

Bruk venstre museknapp for å flytte modellen, den høyre for å panorere og bla for å zoome.

Modellering av Norge