95 år siden – 12. mai, 00:00 (Greenwich Mean Time)
95 år siden – 12. mai, 00:00 (Greenwich Mean Time)

95 år siden – 12. mai, 00:00 (Greenwich Mean Time)

Klokka 23.15 i Sentral-Europa, tilsvarende omtrent midnatt på meridianen som luftskipet ligger på, tas solhøyden, som skinner nøyaktig nord for luftskipet. Breddegraden er 88 ° 30 ‘. 1 ° 70 ‘breddegrad mangler for å komme til polet: omtrent to timers flytur i dette tempoet. Skyer samles, om enn i fravær av vind, over luftskipet. Tåken under NORGE begynner imidlertid å tømme. 23.30 kommer vi tilbake i sikte av isen.

The landscape had suddenly taken on a sad and solemn aspect. Nothing better than the sun to enliven even inanimate things: but now the sun was hiding behind the high clouds, and his absence made the desolation of the pack feel more and more. On the immense frozen plain, sparse flakes of fog produced gray spots. The whole environment had taken on a pearl gray tone.

UMBERTO NOBILE, IN VOLO ALLA CONQUISTA DEL SEGRETO POLARE. DA ROMA A TELLER ATTRAVERSO IL POLO NORD, A. MONDADORI, 1928 MILANO, P.251 (trad. R.R)