For 95 år siden – 14. april klokka 12:30 (lokal tid)
For 95 år siden – 14. april klokka 12:30 (lokal tid)

For 95 år siden – 14. april klokka 12:30 (lokal tid)

12.30 (lokal tid) ankommer NORGE nær Oslo, hovedstaden i registreringslandet. Velkommen er triumferende rett fra innflygingen: fly tar av for å hilse på det ankomne luftskipet. En stor mengde feirer over hele byen og fyller torg, gater og tak på bygninger. NORGE tar noen svinger på fjorden, og byen flytter deretter til lokaliteten Ekeberg for å fortøye ved masten.

Ved ankomst venter Norges konge, Haakon IV, sammen med bymyndighetene. De norske besetningsmedlemmene går av luftskipet gjennom masten og hilser på venner og medborgere, mens italienerne sørger for forsyninger.

Airship Norge at Ekeberg – Nasjonalbiblioteket